สำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

facebook: https://www.facebook.com/asc.rmu?fref=ts

หรือ https://www.facebook.com/SanakBrikarWichakarMhawithyalayRachphatMhasarkham?fref=ts

 

Address:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

Opening hours:เวลาทำการ

08.30 น. - 16.00 น. ตามวันเวลาราชการ